BẮT BÓNG BẰNG TAY
HÃY TẬP TRUNG THẬT NHIỀU BÓNG, BÓNG SẼ BIẾN HÓA KHI BẠN BẠN TẬP TRUNG ĐƯỢC THẬT NHIỀU!
BẮT BÓNG BẰNG TAY
Dribble các quả bóng với bàn tay và khuỷu tay của bạn
QR CODE
KHỞI ĐẦU CÀI LẠI TRỞ VỀ
Thời gian
NGẮN BÌNH THƯỜNG DÀI
Kinect2/Kinect1/Astra/Nuitrack
© LUCKY SOFT © RETECH © TANOTECH Co., Ltd. All Rights Reserved.