TRÒ CHƠI XÈNG
HÃY NHẤN NÚT ĐỂ MÁY XÈNG HOẠT ĐỘNG NHÉ, CỐ GẮNG ĐƯỢC SỐ 777 NÀO!
Di chuyển tay từ trên xuống để dừng vòng quay
QR CODE
KHỞI ĐẦU CÀI LẠI TRỞ VỀ
Thời gian
NGẮN BÌNH THƯỜNG DÀI
Kinect2/Kinect1/Astra/Nuitrack
© LUCKY SOFT © RETECH © TANOTECH Co., Ltd. All Rights Reserved.