TRACE
NỐI HÀNG ĐÚNG SẼ ĐƯỢC ĐIỂM CAO ĐẤY BẠN CÓ THỂ CHẠM VÀO QUẢ BÓNG MÀU Ở KHUNG VẼ ĐỂ ĐỔI MÀU NHÉ!
Vẽ theo hình để có điểm
QR CODE
KHỞI ĐẦU CÀI LẠI TRỞ VỀ
Thời gian
NGẮN BÌNH THƯỜNG DÀI
Kinect2/Kinect1/Astra/Nuitrack
© LUCKY SOFT © RETECH © TANOTECH Co., Ltd. All Rights Reserved.