STRIKE OUT
HÃY LÀM ĐỘNG TÁC NÉM BÓNG ĐỂ CHO BÓNG CHUI RA VÀ NÉM CHÚNG VÀO BẢNG ĐIỂM NHÉ!
Ném những quả bóng để phá vỡ những con số
QR CODE
KHỞI ĐẦU CÀI LẠI TRỞ VỀ
Thời gian
NGẮN BÌNH THƯỜNG DÀI
Kinect2/Kinect1/Astra/Nuitrack
© LUCKY SOFT © RETECH © TANOTECH Co., Ltd. All Rights Reserved.