ÉP CÁC QUẢ BÓNG BẰNG CHÂN CỦA BẠN
ÉP CÁC QUẢ BÓNG BẰNG CHÂN CỦA BẠN
Nhấc bóng lên bằng chân hoặc đàu gối
QR CODE
KHỞI ĐẦU CÀI LẠI TRỞ VỀ
Thời gian
NGẮN BÌNH THƯỜNG DÀI
Kinect2/Kinect1/Astra/Nuitrack
© LUCKY SOFT © RETECH © TANOTECH Co., Ltd. All Rights Reserved.