CHUYỂN ĐỘNG THỊ GIÁC
GIƠ TAY RA TRƯỚC HOẶC ĐƯA TAY SANG NGANG, XEM BẠN GIƠ ĐƯỢC ĐẾN ĐÂU NÀO!
Di chuyển tay sang ngang hoặc đằng trước
QR CODE
KHỞI ĐẦU CÀI LẠI TRỞ VỀ
Thời gian
NGẮN BÌNH THƯỜNG DÀI
Kinect2/Kinect1/Astra/Nuitrack
© LUCKY SOFT © RETECH © TANOTECH Co., Ltd. All Rights Reserved.