HOMERUN
XOAY CÁNH TAY CỦA BẠN KHI BÓNG BAY QUA KHUNG
Cảm nhận đúng thời điểm đánh bóng và nâng cánh tay bạn lên
QR CODE
KHỞI ĐẦU CÀI LẠI TRỞ VỀ
TỐC ĐỘ
CHẬM BÌNH THƯỜNG NHANH
Thời gian
NGẮN BÌNH THƯỜNG DÀI
Kinect2/Kinect1/Astra/Nuitrack/Webcam
© LUCKY SOFT © RETECH © TANOTECH Co., Ltd. All Rights Reserved.