ĐỐI VỚI VAI, TAY VÀ KHUỶU TAY
HÃY CHẠM VÀO CÁC NGÔI SAO TỪ TRÊN RƠI XUỐNG
CÙNG MÀU VỚI VAI, TAY, KHUỶU TAY NHÉ!
ĐỐI VỚI VAI, TAY VÀ KHUỶU TAY
Chạm vào các ngôi sao có cùng màu
QR CODE
KHỞI ĐẦU CÀI LẠI TRỞ VỀ
TỐC ĐỘ
CHẬM BÌNH THƯỜNG NHANH
Thời gian
NGẮN BÌNH THƯỜNG DÀI
Kinect2/Kinect1/Astra/Nuitrack
© LUCKY SOFT © RETECH © TANOTECH Co., Ltd. All Rights Reserved.