HÁI TRÁI CÂY
NẮM TAY LẠI ĐỂ TÓM HOA QUẢ NHÉ!
Hãy nắm tay để hái trái cây nhé
QR CODE
KHỞI ĐẦU CÀI LẠI TRỞ VỀ
Thời gian
NGẮN BÌNH THƯỜNG DÀI
Kinect2/Kinect1/Astra/Nuitrack
© LUCKY SOFT © RETECH © TANOTECH Co., Ltd. All Rights Reserved.