FRT
ĐỨNG THẲNG LÊN VÀ UỐN CONG CÁNH TAY CỦA BẠN ĐẾN 90 ĐỘ VÀ VƯƠN RỘNG CÁNH TAY CỦA BẠN NHIỀU NHẤT CÓ THỂ
1 nắm tay lại giơ lên cao bằng vai rồi nói :'' Tiêu chuẩn'' 2 vươn người ra đằng trước hết sức có thể '' quyết định'' 3 để xóa điểm hãy nhấn '' khôi phục''
QR CODE
KHỞI ĐẦU CÀI LẠI TRỞ VỀ
Kinect2/Kinect1/Astra/Nuitrack
© LUCKY SOFT © RETECH © TANOTECH Co., Ltd. All Rights Reserved.