PHÁO HOA CHO EO
CHẠM VÀO QUẢ BÓNG PHÁO HOA RƠI XUỐNG BẰNG EO CỦA BẠN!
Chạm vào quả bóng pháo hoa rơi xuống bằng eo của bạn!
QR CODE
KHỞI ĐẦU CÀI LẠI TRỞ VỀ
KHÓ KHĂN
DỄ DÀNG BÌNH THƯỜNG KHÓ
Thời gian
NGẮN BÌNH THƯỜNG DÀI
Kinect2/Kinect1/Astra/Nuitrack
© LUCKY SOFT © RETECH © TANOTECH Co., Ltd. All Rights Reserved.