NGỒI XỔM
DI CHUYỂN VỀ PHÍA TRƯỚC BẰNG CÁCH NGỒI XỔM, ĐỂ TRÁNH BỊ CĂNG CƠ HÃY NGỒI NHẸ NHÀNG THÔI NHÉ!
NGỒI XỔM
Gập duỗi đầu gối để di chuyển
QR CODE
KHỞI ĐẦU CÀI LẠI TRỞ VỀ
Thời gian
NGẮN BÌNH THƯỜNG DÀI
Kinect2/Kinect1/Astra/Nuitrack
© LUCKY SOFT © RETECH © TANOTECH Co., Ltd. All Rights Reserved.