LEO
TRÈO LÊN BẰNG CÁCH DI CHUYỂN CÁNH TAY LÊN XUỐNG
Trèo lên bằng cách đưa tay lên và xuống
QR CODE
KHỞI ĐẦU CÀI LẠI TRỞ VỀ
Thời gian
NGẮN BÌNH THƯỜNG DÀI
Kinect2/Kinect1/Astra/Nuitrack
© LUCKY SOFT © RETECH © TANOTECH Co., Ltd. All Rights Reserved.