SQUAT BINGO
QUẢ BÓNG SẼ RƠI KHI BẠN NGỒI XỔM
SQUAT BINGO
Bát sẽ rơi xuống khi bạn uốn cong và tập thể dục
QR CODE
KHỞI ĐẦU CÀI LẠI TRỞ VỀ
Thời gian
NGẮN BÌNH THƯỜNG DÀI
Kinect2/Kinect1/Astra/Nuitrack
© LUCKY SOFT © RETECH © TANOTECH Co., Ltd. All Rights Reserved.