CS 30
ĐẾM BAO NHIÊU LẦN BẠN CÓ THỂ ĐỨNG LÊN VÀ NGỒI XUỐNG
Hãy đo xem bạn có thể gập đầu gối bao nhiêu lần trong 30 giây nhé
QR CODE
KHỞI ĐẦU CÀI LẠI TRỞ VỀ
Kinect2/Kinect1/Astra/Nuitrack
© LUCKY SOFT © RETECH © TANOTECH Co., Ltd. All Rights Reserved.