BOWLING
VẪY TAY BẠN NHƯ NÉM MỘT QUẢ BÓNG ĐỂ ĐÁNH TRÚNG MỤC TIÊU
Vẫy tay bạn như ném một quả bóng để đánh trúng mục tiêu
QR CODE
KHỞI ĐẦU CÀI LẠI TRỞ VỀ
Thời gian
NGẮN BÌNH THƯỜNG DÀI
Kinect2/Kinect1/Astra/Nuitrack
© LUCKY SOFT © RETECH © TANOTECH Co., Ltd. All Rights Reserved.