BỂ BÓNG
NHỮNG QUÁ BÓNG SẼ DÍNH VÀO TAY BẠN
SAU KHI TẬP TRUNG THẬT NHIỀU BÓNG, HÃY VỖ TAY ĐỂ CÓ ĐIỂM NHÉ!
Dùng tay lấy bóng và vỗ tay
QR CODE
KHỞI ĐẦU CÀI LẠI TRỞ VỀ
Thời gian
NGẮN BÌNH THƯỜNG DÀI
Kinect2/Kinect1/Astra/Nuitrack
© LUCKY SOFT © RETECH © TANOTECH Co., Ltd. All Rights Reserved.