KIỂM TRA PHÁT ÂM
HÃY KIỂM TRA PHÁT ÂM TIẾNG ANH CỦA BẠN
KIỂM TRA PHÁT ÂM
Đọc to lên bằng tiếng anh nào
QR CODE
KHỞI ĐẦU CÀI LẠI TRỞ VỀ
KHÓ KHĂN
DỄ DÀNG BÌNH THƯỜNG KHÓ
Thời gian
NGẮN BÌNH THƯỜNG DÀI
Kinect2/Kinect1/Astra/Nuitrack/Webcam
© LUCKY SOFT © RETECH © TANOTECH Co., Ltd. All Rights Reserved.