TÀU CHỞ BÓNG
HÃY NÉM BÓNG VÀO XE CHỞ HÀNG CÓ GẮN SỐ BẰNG GIỌNG NÓI CỦA BẠN TỐC ĐỘ BÓNG SẼ THAY ĐỔI THEO ÂM LƯỢNG GIỌNG NÓI CỦA BẠN
TÀU CHỞ BÓNG
TÀU CHỞ BÓNG
Hãy dùng giọng nói để đưa bóng vào đoàn tàu
QR CODE
KHỞI ĐẦU CÀI LẠI TRỞ VỀ
KHÓ KHĂN
DỄ DÀNG BÌNH THƯỜNG KHÓ
Kinect2/Kinect1
© LUCKY SOFT © RETECH © TANOTECH Co., Ltd. All Rights Reserved.