CHƠI TRÒ THEO NHỊP
HÃY ĐÁNH TRỐNG! THANH MÀU TRẮNG SẼ ĐẾN TỪ PHÍA BÊN PHẢI VÀO GIỮA VÀ KHI BẠN NHÌN THẤY NÓ TRÊN THANH MÀU VÀNG, HÃY VUNG TAY LÊN NHƯ ĐÁNH TRỐNG
QR CODE
KHỞI ĐẦU CÀI LẠI TRỞ VỀ
TỐC ĐỘ
CHẬM BÌNH THƯỜNG NHANH
Thời gian
NGẮN BÌNH THƯỜNG DÀI
Kinect2/Kinect1/Astra/Nuitrack
© LUCKY SOFT © RETECH © TANOTECH Co., Ltd. All Rights Reserved.