LAU CỬA SỔ CHÉO TAY
HÃY DANG RỘNG CÁNH TAY BẠN VÀ LAU CỬA SỔ NÀO! ĐỔI TAY TRÁI SANG PHẢI VÀ PHẢI SANG TRÁI NHÉ!
QR CODE
KHỞI ĐẦU CÀI LẠI TRỞ VỀ
Thời gian
NGẮN BÌNH THƯỜNG DÀI
Kinect2/Kinect1/Astra/Nuitrack
© LUCKY SOFT © RETECH © TANOTECH Co., Ltd. All Rights Reserved.