LAU CỬA SỔ
HÃY DANG RỘNG CÁNH TAY CỦA BẠN VÀ LAU CỬA SỔ XEM BẠN SẼ NHÌN THẤY GÌ QUA ĐÓ NHÉ!
Hãy lau cửa sổ nào
QR CODE
KHỞI ĐẦU CÀI LẠI TRỞ VỀ
Thời gian
NGẮN BÌNH THƯỜNG DÀI
Kinect2/Kinect1/Astra/Nuitrack
© LUCKY SOFT © RETECH © TANOTECH Co., Ltd. All Rights Reserved.