BẮT CÁ VÀNG
KHI CÁ VÀNG ĐẾN GẦN HÃY BẮT CHÚNG VÀO XÔ NỔI TRÊN MẶT NƯỚC NHÉ!
BẮT CÁ VÀNG
Hãy thả những con cá vàng vào bát đang bơi ở gần bạn nhất
QR CODE
KHỞI ĐẦU CÀI LẠI TRỞ VỀ
Thời gian
NGẮN BÌNH THƯỜNG DÀI
Kinect2/Kinect1/Astra/Nuitrack
© LUCKY SOFT © RETECH © TANOTECH Co., Ltd. All Rights Reserved.