TRÌNH KIỂM TRA NỤ CƯỜI
TANO SẼ CHỤP ẢNH CỦA BẠN KHI BẠN CƯỜI HÃY TẬP LUYỆN CƠ MẶT CỦA BẠN
TRÌNH KIỂM TRA NỤ CƯỜI
Hãy cười và để mặt tự nhiên nào
QR CODE
KHỞI ĐẦU CÀI LẠI TRỞ VỀ
Thời gian
NGẮN BÌNH THƯỜNG DÀI
Kinect2/Kinect1/Astra/Nuitrack
© LUCKY SOFT © RETECH © TANOTECH Co., Ltd. All Rights Reserved.