การว่ายน้ำ
ทำท่าว่ายน้ำท่าผีเสื้อที่จะขึ้นไป
อย่าว่ายน้ำท่าผีเสื้อเพื่อไปข้างหน้า
QR CODE
เริ่มต้น รีเซ็ต กลับ
เวลา
สั้น ปกติ ยาว
Kinect2/Kinect1/Astra/Nuitrack
© LUCKY SOFT © RETECH © TANOTECH Co., Ltd. All Rights Reserved.