หมอบ
ย้ายรถไฟรถเข็นโดยการงอเข่า
ทำ SQUATS อย่างระมัดระวัง
หมอบ
งอเข่าเพื่อเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
QR CODE
เริ่มต้น รีเซ็ต กลับ
เวลา
สั้น ปกติ ยาว
Kinect2/Kinect1/Astra/Nuitrack
© LUCKY SOFT © RETECH © TANOTECH Co., Ltd. All Rights Reserved.