ไต่
ไต่ขึ้นโดยขยับแขนขึ้นและลง
ไต่ขึ้นโดยขยับแขนขึ้นและลง
QR CODE
เริ่มต้น รีเซ็ต กลับ
เวลา
สั้น ปกติ ยาว
Kinect2/Kinect1/Astra/Nuitrack
© LUCKY SOFT © RETECH © TANOTECH Co., Ltd. All Rights Reserved.