ทดสอบความสมดุล
ยกขาข้างหนึ่งของคุณแล้วพักเช่นนั้นชั่วครู่หนึ่ง
ยกเท้าขึ้นเพื่อเริ่มและยกมือขึ้นเพื่อรีเซ็ตเกม
QR CODE
เริ่มต้น รีเซ็ต กลับ
Kinect2/Kinect1/Astra/Nuitrack
© LUCKY SOFT © RETECH © TANOTECH Co., Ltd. All Rights Reserved.